Preț fără  TVA / L, Kg
Ambalaj: 5L

Conține: 40 g/L nicosulfuron
Producător: Adama Agricultural Solutions

Doza, concentrația Cultura omologata Ambalaj
1 – 1,5 L/ha
0,8 L/ha
porumb 5 L