Preț fără  TVA / L, Kg
Ambalaj: 1L / 5L

Conține: 6% tebuconazol
Producător:
Adama Agricultural Solutions

Doza, concentrația Cultura omologata Combatere
0,5 L/t grau, orz fungicid