Preț fără  TVA / L, Kg
Ambalaj: 1L / 5L

Conține: 40 g/L nicosulfuron
Producător: Adama Agricultural Solutions

Doza, concentrația Cultura omologata Ambalaj
0,8 – 1,5 L/ha porumb 1 L / 5 L