Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG

Fungicid cu mod de acțiune diferit de al triazolilor clasici

Departament vânzări Constanța:
Langu Mihai-Alexandru
Manager regional zona Constanța
Email: mihai.langu@mwchim.ro
Telefon: 0785.232.304

Departament vânzări Tulcea:
Alexandru TUDORACHE
Manager regional zona Tulcea
Email: alexandru.tudorache@mwchim.ro
Telefon: 0760.652.992

Categorie:

Descriere

Date tehnice

Fungicid de contact cu spectru larg de acţiune

Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)
Substanța activă: Captan 800 g/kg
Certificat de omologare nr. 1891/17.02.1999
Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

CulturăSpectru de combatere
Doza omologatăAplicare
CastravețiMana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis)0,15 %Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
FasoleAntracnoza (Colletotrichum lindemuthianum)0,15 %Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
MărRapăn (Venturia inaequalis)MERPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie, la inteval de 7-10 zile. La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se fac de regulă în amestec cu produse sistemice, după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Tratamentele se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipament terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

Prin aplicarea produsului la măr înainte de recoltare, se previne în mod eficient apariţia bolilor de depozit.

TomateMană (Phytophthora infestans)Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
Tomate (răsad)Mană de sol (Phytophtora parasitica), Căderea plăntuţelor (Pythium debaryanum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)0,15 % (4 – 5 l soluţie/mp)MERPAN 80 WDG se aplică preventiv fie prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat fie prin imersia rădăcinilor răsadurilor în soluţia de produs în concentraţia corespunzătoare. La răsadul de tutun, tratamentul se poate face şi curativ, la apariţia primelor plăntuţe căzute, prin stropire în locul de producere a răsadurilor cu o soluţie de MERPAN 80 WDG.
Tutun (răsad)Căderea plăntuţelor (Phythium spp.), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani), Mană (Peronospora tabacina)0,125 % – preventiv; 0,3 % – curativMERPAN 80 WDG se aplică preventiv fie prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat fie prin imersia rădăcinilor răsadurilor în soluţia de produs în concentraţia corespunzătoare. La răsadul de tutun, tratamentul se poate face şi curativ, la apariţia primelor plăntuţe căzute, prin stropire în locul de producere a răsadurilor cu o soluţie de MERPAN 80 WDG.

MERPAN 80 WDG este un fungicid cu acţiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă rapănul la pomi fructiferi (Venturia spp.) dar şi alte boli (antracnoze, pătări, boli de sol) la alte culturi. Substanţa activă captan face parte din grupa ftalimidelor şi are acţiune preventivă de contact, fiind cunoscută ca substanţa fungicidă cu cel mai bun efect de prevenire şi combatere a infecţiilor primare şi secundare cu rapăn la pomii fructiferi. Ea penetrează rapid în miceliul ciupercilor susceptibile şi împiedică instalarea infecţiilor pe organele tratate prin blocarea respiraţiei şi diviziunii celulare a acestora. Deşi nu este translocat în interiorul ţesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate şi este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecţie de 5 – 7  zile. În anumite condiţii de aplicare, MERPAN 80 WDG a demonstrat şi o acţiune de stopare a unor infecţii incipiente. Prin aplicarea produsului MERPAN 80 WDG se previne apariţia rezistenţei patogenilor la aplicarea fungicidelor şi ca urmare acesta constituie un partener optim pentru fungicidele sistemice.

Cultura

Go to Top