Preț fără  TVA / L, Kg
Ambalaj: 5L

Conține: 300g/L mepiquat clorura + 50 g/L prohexadion de calciu
Producător: Basf

Doza, concentrația Cultura omologata Ambalaj
0.6 – 1 L/ha grâu, orz, secară, triticale 5 L