Folpan 80 WDG

Folpan 80 WDG

Fungicid de contact

Departament vânzări Constanța:
Langu Mihai-Alexandru
Manager regional zona Constanța
Email: mihai.langu@mwchim.ro
Telefon: 0785.232.304

Departament vânzări Tulcea:
Alexandru TUDORACHE
Manager regional zona Tulcea
Email: alexandru.tudorache@mwchim.ro
Telefon: 0760.652.992

Categorie:

Descriere

Date tehnice

Fungicid de contact

Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)
Substanța activă: Folpet 80%
Certificat de omologare nr. 1566/30.01.1995
Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

CulturăSpectru de combatere
Doza omologatăAplicare
CartofMană (Phytophtora infestans)1,5 – 2,0 kg/haProdusul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
CastravețiMană (Pseudoperonospora cubensis)0,15 %Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
CeapăMană (Peronospora destructor)0,15 %Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
MărRapăn (Venturia inaequalis)0,15 %FOLPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie la interval de 7-10 zile.  La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se recomandă a se face în amestec cu produse sistemice, după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Stropirile se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipamentul terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.
PrunPătarea roşie (Polystigma rubrum), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla)0,2 % (2 kg/ha în 1000 l apă)FOLPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie la interval de 7-10 zile.  La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se recomandă a se face în amestec cu produse sistemice (de exemplu ORIUS 25 EW), după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Stropirile se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipamentul terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.
RășinoaseCăderea plăntuţelor0,15 % (1,5 kg/ha în 1000 l apă); primul tratament preventiv în momentul semănării, al II-lea la 2-3 săptămâniÎn unele cazuri (plantule de răşinoase în solarii), tratamentul se poate aplica după 2-3 săptămâni.
TomateMană (Phytophthora infestans)0,15 %Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.
Tomate (răsad)Mana de sol (Phytophtora parasitica), Căderea plăntuţelor (Phythium debaryanum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)0,15 % (4 – 5 l soluţie/mp)Tratamentele se aplică fie prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat, fie prin imersia rădăcinilor răsadurilor de legume într-o soluţie de concentraţie 0,15 %.
Viță de vieMană (Plasmopara viticola), Putregai cenuşiu (Botrytis cinerea e.s.)1,5 kg/haFOLPAN 80 WDG se poate aplica pe durata întregii perioade de vegetaţie ca tratament preventiv contra manei şi în secundar contra infecţiilor de putregai cenuşiu. În fazele critice de infecţie (ploi frecvente şi vreme caldă), produsul se va combina în mod obligatoriu cu produse sistemice specifice împotriva manei.

FOLPAN 80 WDG este un fungicid cu acţiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, rapănul şi monilioza la culturile horticole. Substanţa activă folpet face parte din grupa ftalimidelor şi are acţiune preventivă de contact, împiedicând instalarea infecţiilor la suprafaţa organelor tratate prin blocarea respiraţiei ciupercilor sensibile la nivel celular. Deşi nu este translocat în interiorul ţesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate şi este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecţie de circa o săptămână. Având acţiune multi-site, prin aplicarea produsului FOLPAN 80 WDG se previne apariţia rezistenţei patogenilor la aplicarea fungicidelor şi ca urmare acesta constituie un partener de neînlocuit pentru fungicidele sistemice.

Cultura

Go to Top