Delan Pro

Delan Pro

Delan® Pro este un fungicid cu tehnologie proactivă, pe baza de ditianon și fosfonați de potasiu, pentru combaterea rapănului la măr și păr și a manei la vița de vie.

Departament vânzări Constanța:
Langu Mihai-Alexandru
Manager regional zona Constanța
Email: mihai.langu@mwchim.ro
Telefon: 0785.232.304

Departament vânzări Tulcea:
Alexandru TUDORACHE
Manager regional zona Tulcea
Email: alexandru.tudorache@mwchim.ro
Telefon: 0760.652.992

Categorie:

Descriere

Date tehnice

Delan® Pro este un fungicid cu tehnologie proactivă, pe baza de ditianon și fosfonați de potasiu, pentru combaterea rapănului la măr și păr și a manei la vița de vie.

Formulare: Suspensie concentrată
Ingrediente: 125 g/l Ditianon, 561 g/l Fosfonați de potasiu

Caracteristici și mod de acțiune

 • Acţionează preventiv şi stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei

 • Eficacitate ridicată în combaterea rapănului la măr și păr și a manei la vița de vie

 • Formulare lichidă modernă pentru o acoperire uniformă a plantei

 • Performanţă remarcabilă chiar şi în condiţii climatice dificile, bună rezistenţă la spălare

CulturăDăunătoriDoza omologatăPerioada de aplicareNumăr de aplicări
MărRapăn
Rapănul mărului
2,5 l/hamaxim 6 tratamente/an
PărRapăn2,5 l/hamaxim 6 tratamente/an
Viță de VieMana viței de vie3 – 4 l/hamaxim 4 tratamente/an

Delan® Pro: Tehnologie Proactivă

Pentru a veni în sprijinul fermierilor cu o soluție pentru combaterea superioară a rapănului, BASF a dezvoltat un nou fungicid bazat pe Ditianon, pentru producția modernă de fructe: Delan® Pro. Acesta acționează preventiv și îmbunătățește rezistența plantei. Iar formularea lichidă modernă acoperă uniform planta și asigură eficacitatea chiar și în condiții de precipitații însemnate. Produsul combină acţiunea multi-site a Ditianonului cu modul de acțiune a celei de a doua substanțe active (Fosfonaţi de potasiu), favorizând Rezistența Sistemică Dobândită a Plantei.

Familia Delan®: istoric remarcabil

Produsele din familia Delan® au un istoric notabil în protecția plantelor după introducerea lor în jurul anului 1960. Substanța activă Ditianon a fost descoperită în 1957 în laboratoarele E. Merck AG în Germania şi de atunci s-a observat efectul său fungicid remarcabil. Dar aspectul cel mai important referitor la Ditianon este capacitatea sa permanentă de a combate bolile, într-o manieră foarte eficientă. O asemenea performanţă este posibilă doar în cazul substanţelor active care au un mod de acţiune multi-site. Până în prezent, puţine substanţe cu efect multi-site sunt cunoscute şi dezvoltate pentru a fi utilizate ulterior de fermieri. Ditianon este una dintre acele rare molecule care a oferit pomicultorilor, o combatere eficientă, de încredere, a rapănului, de mai bine de 50 de ani. În timpul acestor 50 de ani, Ditianon a fost comercializat sub diferite formulări (sub formă de pulbere, granule sau formulare lichidă). Dintre acestea, Delan WG (granule dispersabile în apă) a fost cel mai utilizat produs de către pomicultorii din Europa.

Produsele din familia Delan® sunt recunoscute pentru:

 • 50 de ani de combatere eficientă şi de încredere a rapănului.
 • Nu s-au înregistrat cazuri de dezvoltare a rezistenţei.
 • Siguranţă privind managementul rezistenţei în cadrul tehnologiilor de protecţie.
 • Profil favorabil pentru mediul înconjurător (IPM – Integrated Pest Management=Managementul Integrat al Dăunătorilor).
 • Eficacitate ridicată în combaterea rapănului chiar şi în condiţii de precipitaţii.

Substanțele active ale fungicidului Delan® Pro

Produsul Delan® Pro conține 125 g/l dtianon și 561 g/l fosfonați de potasiu. Fungicidul Delan® este omologat în România pentru utilizarea la culturile de măr, păr și viță de vie. Pentru măr și păr, Delan® Pro combate excelent rapănul la sâmburoase, iar la vița de vie este folosit pentru a combate cu succes mana.

Ditianon: 50 de ani de încredere

Performanţa excelentă a substanţei active Ditianon a fost recunoscută începând din anii 1960, imediat după introducerea sa pe piaţă. Ditianon este o substanţă activă de contact, cu acţiune multi-site. Perturbă funcţionarea normală a enzimelor fungice şi astfel interferează cu numeroase procese, de exemplu perturbă producerea de energie a celulelor fungice (procesul glicolizei şi ciclul lui Krebs), protecția împotriva stresului oxidativ (reductaza glutationului) şi procesele metabolice (calea fosfat pentoză). Aceste tipuri diferite de acţiune determină clasificarea Ditianonului ca fiind un inhibitor multi-site. Astfel, Ditianon are o eficacitate excelentă în combaterea rapănului și a manei la vița de vie.

Fosfonații de potasiu: proprietăți unice

Fosfonații de potasiu nu trebuie confundați cu fosfații. Fostații au foar proprietăți fertilizante, nu și activitate fungică. Fosfonații reprezintă o altă formă chimică a fosforului. Fosfonaţii au proprietăți fungicide şi stimulează mecanismele naturale de apărare a plantelor, dar nu au nicio valoare nutritivă. Datorită efectului fungicid, Fosfonaţii de Potasiu sunt acum omologaţi în UE ca substanţă activă fungicidă. Fosfonații de potasiu generează acidul fosfonic, care este principiul activ al fosfonaţilor de potasiu.

Performanță proactivă pentru o protecție sporită împotriva rapănului

Delan® Pro, prin efectele sinergice ale substanţelor active, asigură o combatere superioară a rapănului atât pe frunze, cât şi pe fructe.

Produsul Delan® Pro poate fi aplicat preventiv la plantațiile de măr şi păr pentru combaterea rapănului pe perioada de vegetație cuprinsă între BBCH 53 – 81, respectiv de la faza de înmugurire: frunzele verzi care acoperă petalele vizibile, până la faza de început a coacerii fructelor: apariția nuanței deschise a culorii de bază specifice soiurilor.

De ce este Delan® Pro proactiv

Plantele au mecanisme naturale de protecţie contra agenţilor patogeni, constând în:

 • construirea unei bariere fizice împotriva patogenilor.
 • reacţii biochimice în urma cărora sunt produse substanţe care limitează dezvoltarea patogenilor.
 • trimiterea unor semnale în interiorul plantei ce activează un proces general de apărare în întreaga plantă.

Mecanismele de apărare pot fi locale sau sistemice. Reacţia de tip sistemic este denumită SAR (Systemic Acquired Resistance = Rezistenţa Sistemică Dobândită). Uneori, acţiunea naturală de apărare a plantei este foarte lentă şi prin urmare, ineficientă în blocarea dezvoltării bolii. Principiul activ al fungicidului Delan® Pro, Acidul Fosfonic, ajută planta să lupte împotriva agenţilor patogeni declanşând mecanismul său natural de apărare. Odată ce a recunoscut agentul patogen, planta reacţionează mult mai rapid şi intră “în stare de alertă”. Genele defensive sunt activate şi au loc diferite procese de apărare.

În prima etapă

Acidul Fosfonic este recunoscut de celulele plantei şi declanşează o serie de semnale care le mobilizează (pentru a produce substanțe inhibitoare ale agentului patogen), activând şi mecanismele de apărare (de ex., producția de receptori care permit o recunoaştere rapidă a agentului patogen). Celula activată trimite semnale în continuare şi are loc un efect rapid generalizat.

În etapa a II-a

Acidul Fosfonic inhibă direct agentul patogen şi, în acelaşi timp, ca urmare a recunoaşterii acestuia, receptorii trimit molecule de semnalizare la nucleul celulei pentru a activa producția unor diverse elemente de apărare. Celula atacată trimite semnale de alarmă către restul plantei pentru a asigura o reacție rapidă de apărare generală.

În a III-a etapă

Celulele activate eliberează substanțe naturale antifungice (de ex. enzime) şi au capacitatea de a construi bariere fizice de apărare pentru a inhiba dezvoltarea agenţilor patogeni.

REZULTATUL

Agentul patogen este distrus sau dezvoltarea sa este blocată datorită activităţii directe exercitate asupra sa, precum şi de reacţia de apărare a plantei.

Delan® Pro este activ atât la suprafaţa, cât şi în interiorul funzelor şi fructelor.

Activitatea pe suprafaţa frunzei:

 • Ditianonul rămâne în interiorul stratului ceros, dar şi pe acesta, pentru a forma o barieră puternică de protecţie.
 • Ditianonul şi Acidul Fosfonic au rol fungicid, prevenind dezvoltarea sporilor încă din stadiile incipiente, înainte de apariţia infecţiei.
 • Acidul Fosfonic interacţionează cu Ditianonul şi îl stabilizează, asigurând o perioadă de protecţie îndelungată.

Activitatea în interiorul frunzei:

 • După ce Acidul Fosfonic este preluat de frunze, acesta este rapid distribuit în întreaga plantă acropetal şi bazipetal.
 • Acidul Fosfonic activează mecanismele naturale de apărare în întreaga plantă.

Delan® Pro are o bună rezistență la spălare

Grație performanțelor ridicate, chiar și în cazul unor precipitaţii abundente, Delan® Pro oferă o protecție de încredere livezii tale. În exemplul de mai jos, pomii fructiferi au fost irigaţi cu diferite volume de apă (20-40 mm) la 2 ore după ce au fost aplicate tratamentele cu fungicide. Eficacitatea a fost măsurată pe frunze.

Delan® Pro: tehnologia proactivă pentru combaterea manei la vița de vie

Delan® Pro este o soluție eficientă în combaterea manei la vița de vie, având o performanță ridicată în diferite condiții climatice, remarcându-se și printr-o bună rezistență la spălare. Delan® Pro protejează noile creșteri datorită acțiunii sistemice deosebite a fosfonaților de potasiu, care activează mecanismele naturale de apărare ale viței de vie.

De asemenea, produsul asigură o protecție de încredere atât pe frunze, cât și pe ciorchini, datorită acțiunii sale asupra a trei stadii importante ale dezvoltării agentului patogen.

Sinergia celor două substanțe active, ditianon și acidul fosfonic, asigură o performanță dovedită în combaterea manei. Eficacitatea a fost dovedită, în urma testelor de eficacitatea efectuate în Europa, atât pe frunze, cât și pe ciorchinii viței de vie.

Recomandări & Avantaje

Produsul Delan Pro poate fi aplicat la plantațiile de pomi fructiferi (măr și păr) și viță de vie astfel:

 • Pomi fructiferi (măr și păr) – pentru combaterea rapănului pe perioada de vegetație cuprinsă între BBCH 53 – 81, respectiv de la faza de înmugurire: frunzele verzi care învelesc mănunchiul de petale care devin vizibile până la faza de început al coacerii fructelor: apariția nuanței deschise a culorii de bază specifice soiurilor.Numărul maxim de tratamente pe an: 6 tratamente.Intervalul de timp între aplicări: 5 – 10 zile.
 • Viță de vie – produsul poate fi aplicat maxim 4 tratamente pe an, la un interval de 10 zile între tratamente, pe perioada de vegetație BBCH 53 – 83 respectiv de la stadiul de inflorescențe clar vizibile și până la momentul în care boabele dezvoltă culoarea specifică.

Când se aplică Delan® Pro la vița de vie

Conform omologării, fereastra de aplicare a fungicidului este între stadiile BBCH 53-83, adică de la momentul în care inflorescențele sunt clar vizibile, până la momentul în care boabele dezvoltă culoarea specifică. Se pot aplica maxim 4 tratamente pe an cu fungicid Delan® Pro, la un interval de 10 zile între tratamente. Timpul de pauză este de 42 de zile.

Fungicidul Delan® Pro rezistă chiar și în caz de ploi abundente

Delan® Pro este un fungicid de încredere, care oferă o bună rezistență la spălare, chiar și în condiții climatice dificile. Chiar și în cazul unor precipitații abundente, Delan® Pro oferă o protecție deosebită plantației de viță de vie. În exemplul de mai jos, plantația a fost irigată cu diferite volume de apă, timp de 90 de minute după aplicarea fungicidului Delan® Pro , iar eficacitatea a fost evaluată pe frunze și ciorchini.

Preluarea și distribuirea produsului în planta de viță de vie

Cele două substanțe active ale fungicidului Delan® Pro acționează și la suprafața și la interiorul frunzelor viței de vie. Ditianon este preluat de stratul ceros, formând o puternică barieră de protecție, în timp ce fosfonații de potasiu sunt distribuiți și pe stratul ceros și în interiorul frunzelor. La suprafață, cele două substanțe interacționează și asigură o lungă perioadă de protecție.

Marele avantaj constă în faptul că, după ce acidul fosfonic este preluat de frunze, acesta este rapid distribuit în întreaga plantă, acropetal și bazipetal. Beneficiați așadar și de protecția excelentă a noilor creșteri (care nu au fost direct tratate cu Delan® Pro). Astfel, produsul reduce considerabil frecvența atacului de mană pe noile creșteri ale viței de vie.

Fungicidul Delan® Pro nu afectează procesul de vinificație

În urma testelor efectuate, s-a demonstrat faptul că Delan® Pro nu influențează negativ procesul de vinificație, procesul de fermentare (alcoolică și malolactică), compoziția mustului și vinului, iar calitățile organoleptice ale vinului nu sunt afectate.

Totodată, a fost realizat un studiu și pentru Cognac, rezultatele indicând lipsa impactului negativ asupra fermentației și distilării, precum și asupra calităților organoleptice ale produsului finit.

Fiecare viticultor își dorește producții de cea mai bună calitate, iar criteriile de selecție sunt riguroase. De aceea, fluxul comercial pentru strugurii de masă, strugurii pentru vin și băuturi alcoolice este securizat prin stabilirea MRL-urilor (nivelul maxim de reziduuri) pentru ditianon și fosfonații de potasiu. Delan® Pro este un produs care răspunde și nevoilor viticultorilor care vor să producă pentru export.

Cultura

Go to Top