Preț fără  TVA / L, Kg
Ambalaj: 1 pachet/5 ha (10L Cleranda + 5L Dash)

Conține: 17,5 g/L imazamox + 375 g/L metazaclor
Producător: Basf

Doza, concentrația Cultura omologata Ambalaj
1,5 – 2 L/ha +
1 L adjuvant Dash
rapita 1 pachet/5 ha (10L Cleranda + 5L Dash)