Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă sunteți persoană de contact (reprezentant/angajat/colaborator) a partenerilor noştri sau potențialilor parteneri contractuali, Mwchim Plant Protect SRL cu sediul în Aleea Monumentului nr. 11, Lot 2, Constructia C1, Adamclisi, judet Constanta, adresă e-mail: office@mwchim.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale dintre Mwchim Plant Protect SRL şi partenerii săi. Anumite date cu caracter personal care vă privesc, precum nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon ne-au fost divulgate de către partenerii noştri sau de către potenţialii parteneri contractuali.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază interesul legitim al Mwchim Plant Protect SRL de a iniția și gestiona relațiile contractuale în contextul gestionării/desfăşurării activităţilor specifice obiectului său de activitate. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Mwchim Plant Protect SRL de a-și gestiona activitatea în relația cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi divulgate partenerilor contractuali ai Mwchim Plant Protect SRL, împuterniciţilor săi, autorităţilor publice.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare, respectiv pe durata necesară încheierii/executării contractului cu partenerii și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi, în condiţiile prevazute de lege: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a va adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa de e-mail: plangere@dataprotection.ro) sau instanţelor competente, după caz.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastră de către Mwchim Plant Protect SRL, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa:

Aleea Monumentului nr. 11, Lot 2, Constructia C1, Adamclisi, judet Constanta

sau la adresa de e-mail: office@mwchim.ro.